ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Παιδιά  από τις  11/ 3/ 2020 ζείτε μια καινούργια κατάσταση που λέγεται κλειστό σχολείο λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν στη χώρα μας. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από εκείνη την ημέρα πολλά. Στην αρχή πιστεύαμε ότι το κλείσιμο των σχολείων θα είναι για λίγες μέρες. Το Υπουργείο Παιδείας  όμως αποφάσισε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τις 10/4/2020. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας από αυτή την σελίδα. Στην σελίδα λοιπόν του σχολείου μας ( την οποία μάλλον δεν γνωρίζατε οι περισσότεροι) θα βρίσκεται εργασίες από τους δασκάλους σας ,τις οποίες θα κάνετε και θα στέλνετε  με τον τρόπο που θα σας εξηγήσει ο κάθε δάσκαλος. Στις περίεργες μέρες που ζούμε πιστεύω ότι όλοι οι μαθητές του σχολείου μας θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Να ξέρετε ότι οι δάσκαλοί σας θα είναι πάντα δίπλα σας.