Η “Ανοιχτή Αγκαλιά” στο σχολείο μας

Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου είχαμε τη χαρά να έχουμε στο σχολείο μας την ομάδα των γιατρών της « Ανοιχτής Αγκαλιάς» , γεγονός που επαναλαμβάνεται  τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Εξετάστηκαν όλα τα παιδιά του σχολείου μας  συνοδευόμενα πάντα από τους γονείς  τους. Το πρόγραμμα επίσκεψης των  συγκεκριμένων γιατρών  έχει βοηθήσει κατά το παρελθόν  να επιλυθούν […]

Continue reading