Εκπαιδευτικοί

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Χόμκο Σιενγιούλ Διευθύντρια ΠΕ 73
Κολτσακλής Βασίλειος Υποδιευθυντής ΠΕ 70
Ντάγκαλα  Ισμέτ Εκπαιδευτικός ΠΕ 73
Τζελέπ Σαμπρή Εκπαιδευτικός ΠΕ 73
Τοπάλογλου Παναγιώτα Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Σιδηρόπουλος Θωμάς Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Χουσεϊν Μπασιά Αχμέτ Εκπαιδευτικός ΠΕ 73
Καραμπατζάκης Βασίλειος Εκπαιδευτικός ΠΕ 11
Σιδερίδου Νικολέτα Εκπαιδευτικός ΠΕ 06