Εκπαιδευτικοί

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Χόμκο Σιενγιούλ Διευθύντρια ΠΕ 73
Κολτσακλής Βασίλειος Υποδιευθυντής ΠΕ 70
Τζελέπ Σαμπρή Εκπαιδευτικός ΠΕ 73
Τοπάλογλου Παναγιώτα Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Σιδερίδου Νικολέτα Εκπαιδευτικός ΠΕ 06
Καραμπατζάκης Βασίλειος Εκπαιδευτικός ΠΕ 11