ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμη φορά το Νοσοκομείο Ξάνθης ( Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού) για την εξαιρετική συνεργασία ενημερώνοντας τους μαθητές μας για την πολύ χρήσιμη και πολύτιμη για την υγεία μας εισήγηση που πραγματοποίησαν.