Εκπαιδευτική επίσκεψη

Η εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας σήμερα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου ΔΠΘ για να γνωρίσουμε  τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μέσα από το πρόγραμμα ΉΡΩΝ αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να εξοικειωθούν με την τεχνολογία της ανανεώσιμης ενέργειας και να κατανοήσουν τη σημασία της για το περιβάλλον και την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ειδικούς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να μάθουν για τους διάφορους τρόπους παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η βιομάζα  και η γεωθερμική ενέργεια. Τα παιδιά είχαν  την ευκαιρία να δουν πραγματικά παραδείγματα των τεχνολογιών αυτών σε εφαρμογή, όπως ηλιακούς συλλέκτες , αιολικούς ανεμόμυλους και γεωθερμική εγκατάσταση.

Τέλος ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική τους εκδρομή με την επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας το οποίο αποτέλεσε  μια εκπαιδευτική εμπειρία που προσέφερε  στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν την πλούσια πανίδα του κόσμου γύρω τους. Είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα για τα διαφορετικά είδη ζώων και φυτών, και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται και προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν  διάφορα ζώα τα οποία ενώ βρίσκονται πολλές φορές σε πολύ κοντινή απόσταση από εμάς , ποτέ δεν είχαν την δυνατότητα να τα παρατηρήσουν από τόσο κοντά και να μάθουν γι΄αυτά .