«Πώς προστατεύομαι από τα μικρόβια;»

Μία ακόμα δράση αγωγής και υγείας του σχολείου μας είναι το πρόγραμμα «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια» το οποίο σήμερα υλοποιήθηκε από τους μικρούς μαθητές της σχολικής μας μονάδας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας e -bags με το οποίο ενημερώνει μικρούς μαθητές πώς μπορούν να προστατευτούν από τα μικρόβια και τις μεταδοτικές ασθένειες πλένοντας σωστά τα χέρια τους. Ευχαριστούμε πολύ την Νοσηλεύτρια κα. Ευφροσύνη Νεραντζίδου για τις χρήσιμες πληροφορίες και την εκμάθηση του σωστού τρόπου απολύμανσης.