ΤΡΩΩ ΕΞΥΠΝΑ

Μια ακόμα δράση του σχολείου μας στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων, ήταν και το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής που παρακολούθησαν σήμερα οι μικροί μας μαθητές<<Τρώω Έξυπνα>> από παιδίατρους του νοσοκομείου μας.